Zwroty i reklamacje

I. Reklamacje

1.Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2.Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
DRS Project

ul. Zamoyskiego 2

37-700 Przemyśl


Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Towar reklamowany wysyła się na koszt sprzedawcy.

4.Klient ma prawo korzystać z rękojmi.


II.Prawo odstąpienia od umowy.

1.Każdemu klientowi, będącemu konsu-mentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego wnetrzarskie.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: 
DRS Project 
ul. Zamoyskiego 2
37-700 Przemyśl

lub drogą mailową:
kontakt.wnetrzarskie@gmail.com

2.Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
DRS Project 
ul. Zamoyskiego 2 
37-700 Przemyśl

4.Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez DRS Project świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5. Zwrot produktów wykonanych na specjalne zamówienie lub rezygnacja podczas realizacji zamówienia jest niemożliwa.

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl